Wat zijn de algemene voorwaarden van Bemini? | De officiële BEMINI website
?>

< Terug

ALGEMENE VOORWAARDEN
1- TOEPASSING EN AFWIJKINGEN
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verbintenissen tussen de partijen betrokken bij de online verkoop van de Producten aangeboden op de Website. Er kan uitsluitend van afgeweken worden door middel van geconstateerd uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

2- PRIJS
De prijzen zijn in euro aangeduid en zijn inclusief btw en eventueel andere belastingen die in het land van de verkoper verschuldigd zijn. De eventuele importkosten die in het land van de koper verschuldigd zijn, vallen ten laste van deze koper. De prijzen zijn exclusief leveringskosten. De kosten worden aangeduid in het overzicht van de bestelling alvorens de Klant bevestigt.

3- BESTELLINGEN
Elke Bestelling verbindt de koper maar verbindt de verkoper enkel na schriftelijke bevestiging, levering of facturatie van de verkoper.
ID PLUS NV/ BEMINI behoudt zich het recht voor de bestelling niet te bevestigen in geval van:
•    Onbeschikbaarheid van het bestelde artikel,
•    Bestaand(e) geschil(len) met de Koper,
•    Volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een voorafgaande bestelling van de Koper,
•    Weigering van betaalautorisatie via bankkaart van de bankinstellingen.

4- BETALING
De door de Koper verschuldigde prijs komt overeen met het bedrag vermeld op de samenvattende bestelbon waarvan de Klant kennis nam alvorens zijn bestelling te valideren. De betalingen worden uitgevoerd in samenwerking met WORLDLINE. Deze officieel erkende partner stelt zich garant voor het beveiligde gebruik van uw bankkaart op het internet. De gegevens van uw bankkaart worden behandeld via een SSL-verbinding ('secured socket layer’). Na betaling krijgt de Koper een samenvattend document van de bestelling via e-mail op het e-mailadres dat deze ten laatste vóór de levering meedeelde. Bij betaling met kredietkaart (VISA, MasterCard, enz.) wordt uw rekening binnen 3 dagen na uw bestelling gedebiteerd. Als u uw artikelen retourneert, wordt het overeenkomstige bedrag teruggestort op uw creditcard.

5- VERZENDING

LANDVERZENDKOSTENGEEN VERZENDKOSTEN
Belgium, Netherlands, Luxembourg, Germany5 €vanaf 50 €
France, Italy, Spain8 €vanaf 70 €
Austria, Denmark, Guernsey, Jersey, Lichtenstein11 €/
Finland, Ireland, San Marino12 €/
Bulgaria, Estonia, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Norway, Poland, Slovenia, Slovakia13 €/
Malta15 €/
Portugal35 €/
Andere45 €/

We doen al wat in onze redelijke mogelijkheden ligt opdat de bestelling verzonden wordt binnen de 3 werkdagen na de validering van de bestelling. Deze termijn wordt meegedeeld ter informatie en het niet-nakomen hiervan geeft u geen enkel recht tot beroep.

Transportduur na verzending: Lidstaten van de EU: 1 tot 4 werkdagen.
Transportduur buiten Europa: 7-10 werkdagen

Als het pakket niet binnen deze termijn aankomt vanaf de datum van verzending, contacteer ons dan op dontworry@bemini.be
Indien u bij de levering afwezig bent, wordt uw pakket bij een dichtstbijzijnde afhaalpunt afgeleverd, waar u het kunt ophalen, zonder extra kosten voor u.
Een geweigerde verzending of verzending die niet op bestemming geraakte wegens herhaaldelijke en verlengde afwezigheid, zal op uw kosten teruggezonden worden naar ID PLUS.
Eventuele leveringskosten worden aan de koper gecommuniceerd op het moment van de bevestiging van de bestelling en op de samenvattende bestelbon. Voor leveringen buiten de Europese Unie, moet u rekening houden met eventuele extra kosten (belastingen, importrechten of douanerechten). Deze kosten worden direct door de transporteur gefactureerd.
BEMINI schenkt een bijzondere aandacht aan de verpakking en de bescherming van de verzonden artikelen. In geval van een klacht betreffende de staat waarin u de artikelen werden aangeleverd of in geval van ontbrekende artikelen, moet u hiervan de klantendienst ten laatste binnen de 14 werkdagen na de ontvangst van de bestelling op de hoogte brengen, met vermelding van uw bestelnummer.
Aanvraag tot terugzending via e-mail aan dontworry@bemini.be
Behoudens gegrond motief, zal elke klacht geformuleerd na 14 dagen na ontvangst van de producten als onontvankelijk beschouwd worden.

6- TERUGZENDINGEN
De koper heeft het recht om op zijn kosten en zonder motief de goederen aan de koper terug te zenden binnen de 14 dagen die volgen op de receptie Bij niet-naleving van deze termijn, zal de koper geen enkele klacht of terugzending van goederen meer aanvaarden. De artikelen moeten in hun oorspronkelijke verpakking, niet gedragen, niet gewassen, teruggezonden worden naar het volgende adres: ID PLUS NV / BEMINI, Klantendienst, Chaussée Bara 341 Boite 5, 1410 Waterloo, België. De artikelen moeten over alle etiketten beschikken: genaaide etiketten aan de binnenkant evenals verpakkingsetiketten.
Ze moeten vergezeld worden van een retourbon (beschikbaar op onze website). De terugbetaling van de teruggezonden artikelen wordt ten laatste 15 dagen na ontvangst van de artikelen uitgevoerd. De leverings- en retourkosten vallen ten laste van de koper en kunnen niet terugbetaald worden.

7- GARANTIE
Al onze producten bieden 2 jaar garantie voor productiefouten overeenkomstig de beschikkingen van de van kracht zijnde wet van 1 september 2004. Alle terugzendingen en terugbetalingen worden enkel uitgevoerd nadat gevalideerd werd dat het bedrijf ID PLUS NV gebrekkig was.
Verzend eerst een e-mail met de beschrijving en illustratie van het probleem naar: dontworry@bemini.be
De volledige terugbetaling zal aanvaard worden als het product een productiefout heeft en wanneer het niet vervangen kan worden wegens onbeschikbaarheid.

Na aanvaarding, moet het pakket naar het volgende adres verzonden worden: ID PLUS NV / BEMINI, Klantendienst, Chaussée Bara 341 Boite 5, 1410 Waterloo, België.

8- VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
In de hoedanigheid van ID PLUS nv, respecteren we uw recht op de bescherming van het privéleven. ID PLUS nv weerhoudt geen gegevens van occasionele of niet-geregistreerde gebruikers. ID PLUS nv weet dat u voorzichtig bent met het gebruiken en doorgeven van uw gegevens.

De ingevoerde informatie bij het uitzenden van uw bestelling of bij het registreren worden als vertrouwelijk beschouwd. Alle details worden in alle vertrouwelijkheid gebruikt en uitsluitend op vraag van de gebruiker.

ID PLUS nv verkoopt geen, verhuurt geen informatie over de gebruikers, wisselt deze informatie niet uit en verspreidt deze niet. In de hoedanigheid van ID PLUS nv respecteren we het vertrouwen dat u in onze dienst op het vlak van veiligheid stelt. We respecteren het vertrouwen dat u in onze service stelt op het gebied van veiligheid. We voldoen aan de Europese GDPR-regelgeving.

Als u onze diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen met onze partners om deze services uit te voeren. Deze partners omvatten voornamelijk onze vervoerders (Ex: DPD), onze beheersoftware en marketing.

9- TOEPASBARE WETGEVING, TOEWIJZING VAN BEVOEGDHEDEN
Alle betwistingen tussen de verkoper en de koper betreffende het contract en de uitvoering ervan worden beregeld door de Belgische wet en in het bijzonder door onderhavige verkoopsvoorwaarden. In geval van betwisting, is enkel de Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van Brussel bevoegd.

10- IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
ID PLUS SA • Chaussée Bara 341 Boite 5, 1410 Waterloo, België, BTW BE0459.643.903.

11- CONDITIONS OF USE
The entire site, including the software, contents, text, graphics, videos, live or still images, sound, icons, procedures, product, technology, downloadable documents and general knowhow, and all other elements making up the portal are the exclusive property of ID PLUS SA or its licensors.

Any total or partial use, copying, representation or reproduction, publication, downloading, posting, transmission or distribution of this portal in any form whatsoever, without ID PLUS SA ’s express authorization, is prohibited and shall be considered an infringement, unless specifically authorized by the applicable law.

Likewise, it is strictly forbidden to use or reproduce the name BEMINI and/or its logos, or any derivative version thereof. These trademarks / logos are protected by copyright and are registered trademarks. Any total or partial reproduction of these trademarks and/or logos without ID PLUS SA ’s express authorization is forbidden.

Databases which may appear on ID PLUS SA ’s websites are protected by the Intellectual Property Code of the European Directive of 11 March 1996 pertaining to the legal protection of databases. Any total or partial representation of these databases without the site operator’s express authorization would constitute an infringement of rights.

The failure to respect the aforementioned prohibitions constitutes an act of infringement likely to incur the civil and/or criminal liability of the author. ID PLUS SA reserves the right to engage in legal proceedings against any person who has not respected this prohibition.

 12- Unieke identificatiecode voor producenten die onderworpen zijn aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)

De unieke identificatiegegevens getuigen van de registratie in het producentenregister van de sectoren Textiel, Grafisch Papier en Verpakkingen in toepassing van artikel L.541-10-13 van de Milieuwet. Deze identificatiegegevens certificeren de naleving van de verplichting tot registratie in het register van producenten van textiel, grafisch papier en verpakkingen en het invullen van marketingverklaringen bij REFASHION en CITEO.
Voor de REP-textielsector (Refashion): FR234615_11PRSM
Voor de grafische papieren REP (CITEO): FR234615_03NLQW
Voor REP-Verpakkingen (CITEO): FR234615_01APBU
Verpakkingen Belgie (FOST+) : 012992
Verpakkingen Duitsland (ZSVR STELLE) : DE1132767419679

 

FOOTER GIFT C.pngONTVANG 5 €


Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang een preview van alle nieuwigheden en exclusiviteiten.

FOOTER CASTING B.pngCASTING


Gereserveerd voor baby's van 1 maand tot 4 jaar. Vul het formulier in en voeg 2 recente foto’s bij.

 Partner


LOGO BOITE ROSE BE2xB.png

LOGO BOITE ROSE FR2xB.png

LOGO SECURANGE2xB.png

LOGO MILIROSE2xB.png

LOGO BABY CONSO2xB.pngCopyright 2024 Bemini®. Tous droits réservés.